ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ ALL STAR

Đồng hồ đo nhiệt độ All Star, dùng hiển thị nhiệt độ các hệ thống công nghiệp. 
Loại: 3BC, 5BC, 3A, 5A, 3BCJ, 5BCJ, 3AJ, 5AJ
Mặt hiển thị: 3", 5"
Vật liệu: SS304, SS316
IP67
Độ chính xác: 1% F.S
Quá dãy: 50%
Chiều dài ti sensor: 65 - 1500mm
Kết nối: 1/4" NPT, 1/2" NPT
Các khoảng hiển thị nhiệt độ: -50 ÷ 100 ºC, -50 ÷ 150 ºC, -50 ÷ 200 ºC, 0 ÷ 100 ºC, 0 ÷ 150 ºC, 0 ÷ 200 ºC, 0 ÷ 300 ºC