CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ TC I

Cảm biến nhiệt độ TC I dắn cắm ứng dụng đo nhiêt độ của hệ thống, bồn bể, đường ống,...
Khoảng đo: Loại J -40° đến 750°C

                   Loại K -40° đến 1000°C

                   Loại T -40° đến 350°C
Vật liệu: SS316
Kích thước cảm biến: Φ 1mm, 1.5mm, 3mm, 6mm, 8mm
Kết nối với hệ thống 2 dây cáp tích hơp dắn cắm