BẪY HƠI PHAO FTT

Ứng dụng xả nước ngưng cho hệ thống hơi
Loại: FTT
Áp suất làm việc lớn nhất: 300 PSIG (21 barg)
Vật liệu: Gang Cầu
Kết nối: Ren NPT, Bích
Kích thước: 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2"
 
Nhà sản xuất: Watson McDaniel - USA