VAN GÓC KHÍ NÉN 2 NGÃ 3A

Ứng dụng điều khiển lưu chất bên trong đường ống, sử dụng cho các hệ thống vi sinh, van được thiết kế vệ sinh và bảo trì dễ dàng.
Van được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN, SMS, RJT BS, ISS IDF, tiêu chuẩn chất lượng 3A
Loại: 900L52
Vật liệu: SS316L, bề mặt 120 grit (Ra 1.01-1.14 µm max).
Vật liệu seal: EPDM hoặc FTM
Áp suất làm việc lớn nhất 4 barg
Kết nối: Hàn, ngàm kẹp, Union
Lắp đặt ngang, đứng
Kích thước DN28, DN34, DN40, DN52, DN70, DN85 , DN101, DN104, DN25, DN38, DN51, DN63, DN76, DN101.
Các ngã L,T
Hoạt động đóng mở bằng khí nén một chiều, khí nén hai chiều, điều khiển điện, tuyến tính 
Option: Công tắc hành trình, van điện từ 24 V AC, 24 V DC, 48 V AC