VAN ĐIỀU KHIỂN 7030

Ứng dụng điều khiển cho các lưu chất chất lỏng, khí, hơi nóng
Điều khiển ON/OFF
Có thể dùng cho các lưu chất có tạp chất nhẹ
Nhiệt độ làm việc từ -30°C đến +200°C
Áp suất làm việc lên đến 16barg
Kích thước: DN15 đến DN150
Vật liệu: gang
Kết nối Bích PN16

Các lựa chọn khác:
Công tắc hành trình
   + Dạng từ tính
   + Dạng điện
   + Dạng khí nén
Van điện từ điều khiển dòng khí nén 3/2
Đầu điều khiển AS-I
Điều khiển khẩn cấp bằng tay
Loại không có dầu nhờn

Nhà sản xuất: Schubert & Salzer Control Systems GmbH