TL PLUS ENGINEERING COMPANY LIMITTED

TL PLUS ENGINEERING COMPANY LIMITTED

Van Chặn - Isolation Valves

Van Chặn - Isolation Valves

  • 16:48, 24/03/2019
  • 942

Van Chặn - Isolation Valves là thành phần chính của hệ thống đường ống, thường dùng để đóng chặn dòng chảy của hệ thống đường ống. Đôi khi cũng được dùng để điều chỉnh lưu lượng trong đường ống.

Các định nghĩa về van chặn, van tiết lưu và van điều khiển tuyến tính

+ Van chặn: Thường dùng đóng 100% và mở 100%

+ Van tiết lưu: Có thể mở một vị trí bất kì giữa vị trí đóng 100% và mở 100%

+ Van điều khiển tuyến tính: Van đóng - mở nhờ vào tín hiệu để điều khiển lưu lượng qua van của hệ thống.

 

Van chặn được dùng cho nhiều ứng dụng khác nhau và có nhiều kiểu thiết kế khác nhau. Kết cấu thiết kế van có thể chia ra làm hai loại thông dụng:

+ Chuyển động quay: Van được chuyển động xoay quanh trục, có hai loại phổ biến là van bi, van bướm

+ Chuyển động thẳng tịnh tiến lên xuống, như: van cổng, van cầu, van màng

Van Chặn - Isolation Valves là thành phần chính của hệ thống đường ống, thường dùng để đóng chặn dòng chảy của hệ thống đường ống. Đôi khi cũng được dùng để điều chỉnh lưu lượng trong đường ống.

Các định nghĩa về van chặn, van tiết lưu và van điều khiển tuyến tính

+ Van chặn: Thường dùng đóng 100% và mở 100%

+ Van tiết lưu: Có thể mở một vị trí bất kì giữa vị trí đóng 100% và mở 100%

+ Van điều khiển tuyến tính: Van đóng - mở nhờ vào tín hiệu để điều khiển lưu lượng qua van của hệ thống.

 

Van chặn được dùng cho nhiều ứng dụng khác nhau và có nhiều kiểu thiết kế khác nhau. Kết cấu thiết kế van có thể chia ra làm hai loại thông dụng:

+ Chuyển động quay: Van được chuyển động xoay quanh trục, có hai loại phổ biến là van bi, van bướm

+ Chuyển động thẳng tịnh tiến lên xuống, như van cổng, van cầu, van màng

TOP