VAN CẦU ICP

Van Cầu, dùng cho các lưu chất như: hơi nóng, dầu nóng và nhiều lưu chất khác.
Loại: GV116, GV340, BGV116, BGV216, BGV225, BGV340, BGV416, BGV440
Áp suất thiết kế: PN16, PN25, PN40
Nhiệt độ làm việc làm việc lớn nhất 400°C
Vật liệu: Gang xám, Gang cầu, Thép, Thép không gỉ
Kết nối: Bích (PN16, PN25, PN40)
Kích thước: DN15 - DN 200


Nhà sản xuất: ICP - SPAIN