VAN BI SECTOR 4040

Ứng dụng có các lưu chất có tạm chất, mài mòn và độ nhớt cao
Điều khiển ON/OFF hoặc tuyến tính
Kích thước DN25 đến DN300
Áp suất thiết kế
   DN25 - DN50: PN40, ANSI#300, ANSI#150
   DN65 - DN100: PN25, ANSI#150
   DN125 - DN300: PN16, ANSI#150
Nhiệt độ làm việc từ -40°C đến +220°C
Vật liệu: thép không gỉ 1.4408 / 1.4404
Kết nối Bích wafer
Kết nối đầu khí nén DIN/ISO 5211
Điều khiển tuyến tính 8047, 8049, 8049 IPC tính hiệu đầu vô 4 - 20 mA

Các lựa chọn khác:
Công tắc hành trình
Phản hồi vị trí
Điều khiển khẩn cấp bằng tay

Nhà sản xuất: Schubert & Salzer Control Systems GmbH