VAN BI 04352

Van Bi  
Loại: 04352
Áp suất thiết kế 25 barg
Nhiệt độ làm việc lớn nhất 186ᵒC
Vật liệu: Đồng thau
Kết nối: Ren BSP
Hoạt động: tay gạt
Kích thước: 1/4" - 4"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kích thước

Nhà Sản Xuất: CONTI - ITALY