VAN BI 04352

Van bi 04352 ứng dụng điều khiển dòng lưu chất bên trong đường ống. Van được sử dụng phổ biến cho hệ thống đường ống công nghiệp.
Loại: 04352
Áp suất thiết kế 25 barg
Nhiệt độ làm việc lớn nhất 186°C
Vật liệu: Đồng thau
Kết nối: Ren BSP
Hoạt động: Tay gạt
Kích thước: 1/4" - 4"

 

 

 

 

 

 

Kích thước

 

1-4" 3-8" 1-2" 3-4" 1" 1"1-4 1"1-2 2" 2"1-2 3" 4"
ø (mm) 10 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100
L (mm) 39 39 55 62 71 83 95 114 147 169 191
L1 (mm) 80 80 93 91 128 128 140 140 286 286 286
H (mm) 39 39 53 58 65 70 82 92 120 130 145
C (mm) 9 9 13 14 16 17 18 21 28 28 32
WEIGHT (Kg) 0,100 0,110 0,220 0,325 0,515 0,710 1,170 1,800 3,810 5,570 8,900