TL PLUS ENGINEERING COMPANY LIMITTED

TL PLUS ENGINEERING COMPANY LIMITTED

Ứng Dụng Khớp Giản Nở Cao Su

Ứng Dụng Khớp Giản Nở Cao Su

  • 14:48, 10/02/2019
  • 499

Ứng Dụng Khớp Giản Nở Cao Su

Khớp giản nở cao su được ứng dụng phổ biến trong nhiều hệ thống như: Trạm phát điện, dầu khí, nhà máy muối, hệ thống lạnh, bơm, hệ thống gia nhiệt, hệ thống điều hòa, tàu thuyền, nhà máy nước, nhà máy sử lý nước, hệ thống vi sinh, nhà máy giấy, hệ đường ống nóng và lạnh, ...

Ứng Dụng Khớp Giản Nở Cao Su

Khớp giản nở cao su được ứng dụng phổ biến trong nhiều hệ thống như: Trạm phát điện, dầu khí, nhà máy muối, hệ thống lạnh, bơm, hệ thống gia nhiệt, hệ thống điều hòa, tàu thuyền, nhà máy nước, nhà máy sử lý nước, hệ thống vi sinh, nhà máy giấy, hệ đường ống nóng và lạnh, ...

TOP