TL PLUS ENGINEERING COMPANY LIMITTED

TL PLUS ENGINEERING COMPANY LIMITTED

STEAM EQUIPMENTS

 • Thương lượng

  Bẩy Hơi Nhiệt Động TD600

  Bẩy Hơi Nhiệt Động TD600  Ứng dụng xả nước ngưng ở hệ thống hơi Áp suất làm việc lớn nhất: 600 PSIG (41 barg) Kết nối: Ren NPT Vật liệu: Thép không gỉ SS420F Kích thước: 1/2”, 3/4”, 1”   Bảo hành 2 năm Nhà sản xuất: Watson Mcdanie - USA
  Xem thêm
 • Thương lượng

  Bẩy Hơi Nhiệt Động TD600S

  Bẩy Hơi Nhiệt Động TD600S  Ứng dụng: tách nước ngưng ở hệ thống hơi, có tích hợp lưới lọc Áp suất làm việc lớn nhất: 600 PSIG (41 barg) Kích thước: 1/2”, 3/4”, 1” Kết nối: ren NPT Vật liệu: thép không gỉ SS420F   Nhà sản xuất: Watson McDaniel - USA
  Xem thêm
 • Thương lượng

  BẨY HƠI NHIỆT ĐỘNGTD900

  Bẩy Hơi Nhiệt Động TD900S, TD900LS Ứng dụng xã nước ngưng ở hệ thống hơi Áp suất làm việc lớn nhất: 900 PSIG (62 barg) Vật liệu: Thép hợp kim Kết nối: ren NPT, hàn, Bích 600# FLG Kích thước: 1/2”, 3/4”, 1”   Nhà sản xuất: Watson McDaniel - USA
  Xem thêm
 • Thương lượng

  Bẩy Hơi Nhiệt Động TD700S

  Bẩy Hơi Nhiệt Động TD700 Ứng dụng: tách nước ngưng ở hệ thống hơi Kích thước: 1/2”, 3/4”, 1” Kết nối: Ren, Hàn, Bích Vật liệu: Thép hợp kim  Áp suất làm việc lớn nhất: 600 PSIG (41 barg)   Nhà sản xuất: Watson McDaniel - USA
  Xem thêm
 • Thương lượng

  BẨY HƠI NHIỆT ĐỘNG TD3600

  Bẩy Hơi Nhiệt Động TD3600  Ứng dụng xả nước ngưng ở hệ thống hơi Áp suất làm việc lớn nhất: 3600 PSIG (248 barg) Vật liệu: Thép hợp kim Kết nối: Ren NPT, Hàn, Bích 600# FLG, 1500# FLG Kích thước: 1/2”, 3/4”, 1”  
  Xem thêm
 • Thương lượng

  Bẩy Hơi Nhiệt Tĩnh WT5000 Bi-Metallic

  Bẩy hơi nhiệt tĩnh WT5000 Ứng dụng xả nước ngưng ở hệ thống hơi và điều chỉnh nhiệt độ nước ngưng xả ra từ bẩy hơi Áp suất làm việc lớn nhất: 650 PSIG (44barg) Vật liệu: Thép không gỉ Kết nối: Ren NPT,  Hàn Kích thước: 1/2", 3/4”, 1"   Nhà sản xuất: Watson McDaniel - USA
  Xem thêm
 • Thương lượng

  BẨY HƠI NHIỆT TĨNH WT1000

  Bẩy hơi nhiệt tĩnh WT1000 Ứng dụng tách nước ngưng cho hệ thống hơi Áp suất làm việc lớn nhất: 300PSIG (21barg) Vật liệu: Thép không gỉ Kết nối: Ren NPT,  Hàn Kích thước: 1/2", 3/4”, 1"   Nhà sản xuất: Watson McDaniel - USA
  Xem thêm
 • Thương lượng

  BẪY HƠI NHIỆT TĨNH WT2000

  Ứng dụng xả nước ngưng cho hệ thống hơi Loại: WT1000 Áp suất làm việc lớn nhất: 650 PSIG (44barg) Vật liệu: Thép không gỉ Kết nối: Ren NPT Kích thước: 1/2", 3/4”   Nhà sản xuất: Watson McDaniel - USA
  Xem thêm
 • Thương lượng

  BẨY HƠI NHIỆT TĨNH WT2500

  Ứng dụng xả nước ngưng cho hệ thống hơi Loại: WT2500 Áp suất làm việc lớn nhất: 250PSIG (17.5barg) Vật liệu: Gang Kết nối: Ren NPT Kích thước: 1/2", 3/4”   Nhà sản xuất: Watson McDaniel - USA
  Xem thêm
 • Thương lượng

  BẪY HƠI NHIỆT TĨNH WT3000

  Ứng dụng tách nước ngưng cho hệ thống hơi Loại: WT3000  Áp suất làm việc lớn nhất: 650 PSIG (45 barg) Vật liệu: Thép không gỉ Kết nối: Ren NPT, Bích, Hàn Kích thước: 1/2", 3/4”   Nhà sản xuất: Watson McDaniel - USA
  Xem thêm
 • Thương lượng

  Bẩy Hơi Nhiệt Tĩnh WT4000

  Bẩy Hơi Nhiệt Tĩnh WT4000 Ứng dụng xả nước ngưng ở hệ thống hơi Áp suất làm việc lớn nhất: 300 PSIG (21 barg) Vật liệu: Thép không gỉ Kết nối: Ren NPT, Bích hoặc Hàn Kích thước: 3/4”, 1”   Nhà sản xuất: Watson McDaniel - USA
  Xem thêm
 • Thương lượng

  Bẩy Hơi Nhiệt Tĩnh TA25B

  Bẩy hơi nhiệt tĩnh TA25B   Ứng dụng tách nước ngưng ở hệ thống hơi Áp suất làm việc lớn nhất: 125 PSIG (8.6barg) Vật liệu: Đồng Kết nối: Ren NPT, Bích, Hàn Kích thước: 1/2", 3/4”   Nhà sản xuất: Watson McDaniel - USA
  Xem thêm
TOP