TL PLUS ENGINEERING COMPANY LIMITTED

TL PLUS ENGINEERING COMPANY LIMITTED

Kết quả tìm kiếm: "Yoshitake"

 • Thương lượng

  Bẩy Hơi Nhiệt Động TD600

  Bẩy Hơi Nhiệt Động TD600  Ứng dụng xả nước ngưng ở hệ thống hơi Áp suất làm việc lớn nhất: 600 PSIG (41 barg) Kết nối: Ren NPT Vật liệu: Thép không gỉ SS420F Kích thước: 1/2”, 3/4”, 1”   Bảo hành 2 năm Nhà sản xuất: Watson Mcdanie - USA
  Xem thêm
 • Thương lượng

  Bẩy Hơi Nhiệt Tĩnh WT5000 Bi-Metallic

  Bẩy hơi nhiệt tĩnh WT5000 Ứng dụng xả nước ngưng ở hệ thống hơi và điều chỉnh nhiệt độ nước ngưng xả ra từ bẩy hơi Áp suất làm việc lớn nhất: 650 PSIG (44barg) Vật liệu: Thép không gỉ Kết nối: Ren NPT,  Hàn Kích thước: 1/2", 3/4”, 1"   Nhà sản xuất: Watson McDaniel - USA
  Xem thêm
 • Thương lượng

  BẨY HƠI NHIỆT TĨNH WT1000

  Bẩy hơi nhiệt tĩnh WT1000 Ứng dụng tách nước ngưng cho hệ thống hơi Áp suất làm việc lớn nhất: 300PSIG (21barg) Vật liệu: Thép không gỉ Kết nối: Ren NPT,  Hàn Kích thước: 1/2", 3/4”, 1"   Nhà sản xuất: Watson McDaniel - USA
  Xem thêm
 • Thương lượng

  Bẩy Hơi Nhiệt Tĩnh WT4000

  Bẩy Hơi Nhiệt Tĩnh WT4000 Ứng dụng xả nước ngưng ở hệ thống hơi Áp suất làm việc lớn nhất: 300 PSIG (21 barg) Vật liệu: Thép không gỉ Kết nối: Ren NPT, Bích hoặc Hàn Kích thước: 3/4”, 1”   Nhà sản xuất: Watson McDaniel - USA
  Xem thêm
 • Thương lượng

  Bẩy Hơi Nhiệt Tĩnh TA25B

  Bẩy hơi nhiệt tĩnh TA25B   Ứng dụng tách nước ngưng ở hệ thống hơi Áp suất làm việc lớn nhất: 125 PSIG (8.6barg) Vật liệu: Đồng Kết nối: Ren NPT, Bích, Hàn Kích thước: 1/2", 3/4”   Nhà sản xuất: Watson McDaniel - USA
  Xem thêm
 • Thương lượng

  Bẩy Hơi Gầu SIB & SIBH

  Bẩy Hơi Gầu SIB & SIBH Ứng dụng xả nước ngưng ở hệ thống hơi Áp suất làm việc lớn nhất: 3600 PSIG (248 barg) Vật liệu: Thép hợp không gỉ Kết nối: Ren NPT, hàn Kích thước: 1/2”, 3/4”  
  Xem thêm
 • Thương lượng

  Bẩy Hơi Nhiệt Tỉnh Vi Sinh FDA300

  Bẩy hơi vi sinh FDA300 Ứng dụng xả nước ngưng ở hệ thống hơi. Áp suất làm việc lớn nhất 90 psig (6.2 barg) Vật liệu: Thép không gỉ Kích thước: 1 1/2"  Kết nối: Ngàm kẹp Tri-Clamp   Nhà sản xuất: Watson Mcdaniel / USA
  Xem thêm
 • Thương lượng

  Xả Khí AV2000 - Air Vent AV2000

  Ứng dụng xả khí không ngưng ở hệ thống hơi Loại: AV2000 Kích thước: 1/2", 3/4" Vật liệu: Thép không gỉ  Kết nối: Ren NPT   Nhà sản xuất: Watson Mcdaniel / USA
  Xem thêm
 • Thương lượng

  VAN MỘT CHIỀU WSSCV

  Van một chiều dùng cho đường ống hơi, đường ống lưu chất Kích thước: 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2", 3" Kết nối: ren, hàn Vật liệu: thép không gỉ SS316 Áp suất làm việc lớn nhất 25 barg Nhiệt độ làm việc lớn nhất 454 ˚C
  Xem thêm
TOP