TL PLUS ENGINEERING COMPANY LIMITTED

TL PLUS ENGINEERING COMPANY LIMITTED

Kết quả tìm kiếm: "TLV"

 • Thương lượng

  Bẩy Hơi Nhiệt Động TD600

  Bẩy Hơi Nhiệt Động TD600  Ứng dụng xả nước ngưng ở hệ thống hơi Áp suất làm việc lớn nhất: 600 PSIG (41 barg) Kết nối: Ren NPT Vật liệu: Thép không gỉ SS420F Kích thước: 1/2”, 3/4”, 1”   Bảo hành 2 năm Nhà sản xuất: Watson Mcdanie - USA
  Xem thêm
 • Thương lượng

  BẨY HƠI NHIỆT ĐỘNGTD900

  Bẩy Hơi Nhiệt Động TD900S, TD900LS Ứng dụng xã nước ngưng ở hệ thống hơi Áp suất làm việc lớn nhất: 900 PSIG (62 barg) Vật liệu: Thép hợp kim Kết nối: ren NPT, hàn, Bích 600# FLG Kích thước: 1/2”, 3/4”, 1”   Nhà sản xuất: Watson McDaniel - USA
  Xem thêm
 • Thương lượng

  BẨY HƠI NHIỆT ĐỘNG TD3600

  Bẩy Hơi Nhiệt Động TD3600  Ứng dụng xả nước ngưng ở hệ thống hơi Áp suất làm việc lớn nhất: 3600 PSIG (248 barg) Vật liệu: Thép hợp kim Kết nối: Ren NPT, Hàn, Bích 600# FLG, 1500# FLG Kích thước: 1/2”, 3/4”, 1”  
  Xem thêm
 • Thương lượng

  Bẩy Hơi Nhiệt Tĩnh WT5000 Bi-Metallic

  Bẩy hơi nhiệt tĩnh WT5000 Ứng dụng xả nước ngưng ở hệ thống hơi và điều chỉnh nhiệt độ nước ngưng xả ra từ bẩy hơi Áp suất làm việc lớn nhất: 650 PSIG (44barg) Vật liệu: Thép không gỉ Kết nối: Ren NPT,  Hàn Kích thước: 1/2", 3/4”, 1"   Nhà sản xuất: Watson McDaniel - USA
  Xem thêm
 • Thương lượng

  BẨY HƠI NHIỆT TĨNH WT1000

  Bẩy hơi nhiệt tĩnh WT1000 Ứng dụng tách nước ngưng cho hệ thống hơi Áp suất làm việc lớn nhất: 300PSIG (21barg) Vật liệu: Thép không gỉ Kết nối: Ren NPT,  Hàn Kích thước: 1/2", 3/4”, 1"   Nhà sản xuất: Watson McDaniel - USA
  Xem thêm
 • Thương lượng

  BẪY HƠI NHIỆT TĨNH WT3000

  Ứng dụng tách nước ngưng cho hệ thống hơi Loại: WT3000  Áp suất làm việc lớn nhất: 650 PSIG (45 barg) Vật liệu: Thép không gỉ Kết nối: Ren NPT, Bích, Hàn Kích thước: 1/2", 3/4”   Nhà sản xuất: Watson McDaniel - USA
  Xem thêm
 • Thương lượng

  Bẩy Hơi Nhiệt Tĩnh WT4000

  Bẩy Hơi Nhiệt Tĩnh WT4000 Ứng dụng xả nước ngưng ở hệ thống hơi Áp suất làm việc lớn nhất: 300 PSIG (21 barg) Vật liệu: Thép không gỉ Kết nối: Ren NPT, Bích hoặc Hàn Kích thước: 3/4”, 1”   Nhà sản xuất: Watson McDaniel - USA
  Xem thêm
 • Thương lượng

  Bẩy Hơi Nhiệt Tĩnh TA25B

  Bẩy hơi nhiệt tĩnh TA25B   Ứng dụng tách nước ngưng ở hệ thống hơi Áp suất làm việc lớn nhất: 125 PSIG (8.6barg) Vật liệu: Đồng Kết nối: Ren NPT, Bích, Hàn Kích thước: 1/2", 3/4”   Nhà sản xuất: Watson McDaniel - USA
  Xem thêm
 • Thương lượng

  Bẩy Hơi Phao FT600 và FT601

  Bẩy hơi phao FT600 & FT601 Ứng dụng xả nước ngưng ở hệ thống hơi Áp suất làm việc lớn nhất 450 PSIG (31 barg) Vật liệu thân: thép đúc hoặc thép không gỉ SS316 Kết nối: Ren, Bích hoặc hàn Kích thước: 3”, 4”   Nhà sản xuất: Watson McDaniel - USA
  Xem thêm
 • Thương lượng

  Bẩy Hơi Gầu SIB & SIBH

  Bẩy Hơi Gầu SIB & SIBH Ứng dụng xả nước ngưng ở hệ thống hơi Áp suất làm việc lớn nhất: 3600 PSIG (248 barg) Vật liệu: Thép hợp không gỉ Kết nối: Ren NPT, hàn Kích thước: 1/2”, 3/4”  
  Xem thêm
 • Thương lượng

  Bẩy Hơi Nhiệt Tỉnh Vi Sinh FDA300

  Bẩy hơi vi sinh FDA300 Ứng dụng xả nước ngưng ở hệ thống hơi. Áp suất làm việc lớn nhất 90 psig (6.2 barg) Vật liệu: Thép không gỉ Kích thước: 1 1/2"  Kết nối: Ngàm kẹp Tri-Clamp   Nhà sản xuất: Watson Mcdaniel / USA
  Xem thêm
 • Thương lượng

  VAN ĐIỀU ÁP HD với Pilot PP

  Van điều áp HD với pilot PP được sử dụng giảm áp suất cho hệ đường ống hơi nóng Loại: HD Áp suất đầu vô lớn nhất: 21 barg Áp suất đầu ra: 0.2 - 14 barg Độ ổn định áp suất đầu ra: 0.06 bar Kích thước: 1/2" - 6" Kết nối: 1/2" - 2", Ren NPT              1" - 6" Bích 150#, 300# Áp suất thiết kế: 300 PSIG (21 barg) Vật liệu: Gang Cầu   Nhà sản xuất: Watson McDaniel / USA  
  Xem thêm
TOP