TL PLUS ENGINEERING COMPANY LIMITTED

TL PLUS ENGINEERING COMPANY LIMITTED

PRESSURE REGULATOR VALVES

 • Thương lượng

  VAN ĐIỀU ÁP HD với Pilot PP

  Van điều áp HD với pilot PP được sử dụng giảm áp suất cho hệ đường ống hơi nóng Loại: HD Áp suất đầu vô lớn nhất: 21 barg Áp suất đầu ra: 0.2 - 14 barg Độ ổn định áp suất đầu ra: 0.06 bar Kích thước: 1/2" - 6" Kết nối: 1/2" - 2", Ren NPT              1" - 6" Bích 150#, 300# Áp suất thiết kế: 300 PSIG (21 barg) Vật liệu: Gang Cầu   Nhà sản xuất: Watson McDaniel / USA  
  Xem thêm
 • Thương lượng

  VAN GIẢM ÁP loại O

  Ứng dụng giảm áp từ áp cao xuống áp thấp, dùng cho các lưu chất, hơi nóng, khí và nhiều lưu chất khác Loại: O Áp suất đầu vô lớn nhất 17.5 barg, Áp suất đầu vô nhỏ nhất: 1 barg Áp suất đầu ra: 0.2 - 14 barg Vật liệu: Gang Đúc Kết nối: Ren NPT Kích thước: 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”, 2”   Nhà sản xuất: Watson McDaniel - USA
  Xem thêm
 • Thương lượng

  VAN ĐIỀU ÁP 455

  Ứng dụng điều áp suất từ áp suất cao sang áp suất thấp, thường được dùng cho hơi bão hòa, nhiều loại khí khác Loại: 455 Kích thước: 1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”, 2”, 2 1/2”, 3”, 4” Kết nối: Ren, Bích Áp suất đầu vô lớn nhất: 17.5 barg Áp suất đầu vô nhỏ nhất: 0.3 barg Chênh áp lớn nhất: 8.6 bar Vật liệu: Đồng, Gang   Nhà sản xuất: Watson McDaniel - USA
  Xem thêm
 • Thương lượng

  VAN GIẢM ÁP loại B

  VAN GIẢM ÁP  Ứng dụng giảm áp dùng cho các lưu chất nước, khí dầu và nhiều lưu chất khác loại B Kích thước: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4" Kết nối: Ren, Bích Áp suất đầu vô lớn nhất: 17.5 barg Áp suất đầu vô nhỏ nhất: 0.8 barg Chênh áp lớn nhất: 8.6 barg Vật liệu: Đồng, Gang   Nhà sản xuất: Watson McDaniel / USA
  Xem thêm
 • Thương lượng

  VAN ĐIỀU ÁP 403

  VAN ĐIỀU ÁP Ứng dụng điều áp cao xuống áp thấp cho các đường ống hơi, khí Loại: 403 Áp suất đầu vô lớn nhất 31 barg, Áp suất đầu vô nhỏ nhất: 1 barg Áp suất đầu ra: 0.2 - 14 barg Vật liệu: Gang Cầu Kết nối: Ren NPT, Bích 150#, 300# Kích thước: 1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”, 2”, 2 1/2", 3", 4"   Nhà sản xuất: Watson McDaniel / USA        
  Xem thêm
TOP