TL PLUS ENGINEERING COMPANY LIMITTED

TL PLUS ENGINEERING COMPANY LIMITTED

KHỚP GIẢN NỞ CAO SU

KHỚP GIẢN NỞ CAO SU

  • 13:04, 28/01/2019
  • 607

Khi nhiệt độ thay đổi, thiết bị di chuyển, rung động và tác động của áp suất bên trong có thể làm cho hệ thống đường ống chuyển động. Những chuyển động này không được hấp thụ bởi hệ thống đường ống, lúc đó khớp giản nở là giải pháp hiệu quả.

 

Khớp giản nở cao su là loại kết nối linh hoạt để hấp thụ cho những di chuyển phát sinh ngoài ý muốn như trên. Khớp Khớp giản nở cao su cấu tạo từ nhựa, cao su tự nhiên hoặc nhân tạo. 

Các loại di chuyển của Khớp giản nở cao su:

+ Di chuyển dọc trục, hấp thụ lực kéo nén dọc trục của hệ thống.

Di chuyển bên, hấp thụ lực kéo nén vuông góc với hướng trục.

Di chuyển góc và xoắn, hấp thụ di chuyển góc và xoắn của thiết bị.

 

Giảm rung động, hấp thụ hoặc những rung động do hệ thống, thiết bị gây ra.

Khớp nối mềm giảm truyền âm thanh của kim loại.

 

Ưu điểm của Khớp giản nở cao su:

+ Tăng độ bền mõi cho thiết bị nhờ đặc tính co giản của nhựa, cao su

+ Khả năng chống ăn mòn và mài mòn tốt, tùy thuộc vào ứng dụng nhiệt độ / áp suất mà ta có nhiều lực chọn vật liệu phù hợp

+ Chiều dài khớp nối ngắn nhưng có thể hấp thụ được độ co giản lớn

+ Tạo lực đẩy lò xo thấp, vì cơ tính vốn có của vật liệu nhựa, cao su

+ Không cần dùng ron khi lắp ghép

+ Khối lượng nhẹ

+ Giảm thất thoát nhiệt

Khi nhiệt độ thay đổi, thiết bị di chuyển, rung động và tác động của áp suất bên trong có thể làm cho hệ thống đường ống chuyển động. Những chuyển động này không được hấp thụ bởi hệ thống đường ống, lúc đó khớp giản nở là giải pháp hiệu quả.

 

Khớp nối cao su là loại kết nối linh hoạt để hấp thụ cho những di chuyển phát sinh ngoài ý muốn như trên. Khớp nối mềm cấu tạo từ nhựa, cao su tự nhiên hoặc nhân tạo. 

Các loại di chuyển của khớp nối cao su:

+ Di chuyển dọc trục của khớp nối cao su, hấp thụ lực kéo nén dọc trục của hệ thống.

Di chuyển bên khớp giản nở cao su, hấp thụ lực kéo nén vuông góc với hướng trục.

Di chuyển góc và xoắn của khớp giản cao su, hấp thụ di chuyển góc và xoắn của thiết bị.

 

Giảm rung động của khớp giản cao su, hấp thụ hoặc những rung động do hệ thống, thiết bị gây ra.

Khớp nối giản nở cao su, giảm truyền âm thanh của kim loại.

 

Ưu điểm của khớp giản nở cao su:

+ Tăng độ bên mõi cho thiết bị nhờ đặc tính co giản của nhựa, cao su

+ Khả năng chống ăn mòn và mài mòn tốt, tùy thuộc vào ứng dụng nhiệt độ / áp suất mà ta có nhiều lực chọn vật liệu phù hợp

+ Chiều dài khớp nối ngắn nhưng có thể hấp thụ được độ co giản lớn

+ Tạo lực đẩy lò xo thấp, vì cơ tính vốn có của vật liệu nhựa, cao su

+ Không cần dùng ron khi lắp ghép

+ Khối lượng nhẹ

+ Giảm thất thoát nhiệt

TOP