HỆ SỐ LƯU LƯỢNG Kv VÀ Kvs CỦA VAN ĐIỀU KHIỂN TUYẾN TÍNH

HỆ SỐ LƯU LƯỢNG Kv VÀ Kvs CỦA VAN ĐIỀU KHIỂN TUYẾN TÍNH

 • Thứ tư, Ngày 27/10/2021
 • Hệ số Kv và Kvs của van điều khiển

  Kv: Hệ số lưu lượng yêu cầu của ứng dụng

  Kvs: Hệ số lưu lượng khi đầy tải của van

   

  Công thức tính Kv cho lưu chất lỏng

  Kv: Hệ số lưu lượng  

  V: Lưu lượng dòng chảy m3/h

  G: Tỉ trọng của lưu chất

  P: Chênh áp trước và sau van

   

  Công thức tính Kv cho lưu chất hơi bão hòa

  Kv: Hệ số lưu lượng  

  m: Lưu lượng hơi nóng đi qua (kg/ giờ)

  P1: Áp suất trước van (bara)

  P2: Áp suất sau van (bara)

  Bài viết liên quan