GIẢM THANH KHÍ NÉN SP

Ứng dụng giảm âm thanh do áp suất khí xả ra ngoài
Loại: SP - 391.03
Vật liệu: Thau
Áp suất làm việc: 0 - 16 barg
Kích thước kết nối: 1/8", 1/4", 3/8" 1/2"

 

 

 

 

 

 

 

Kích thước

 

 

CODE A B H
391.03.18  1/8 6 5
391.03.14 1/4 8 6
391.03.38 3/8 10 7
391.03.12 1/2 15 8