GIẢM THANH KHÍ NÉN SP

Ứng dụng giảm âm thanh do áp suất khí xả ra ngoài
Loại: SP - 391.03
Vật liệu: Thau
Áp suất làm việc: 0 - 16 barg
Kích thước kết nối: 1/8", 1/4", 3/8" 1/2"