ĐẦU ĐIỀU KHIỂN 2032

Đầu điều khiển điện 2032 sử dụng điều khiển van đóng - mở tịnh tuyến. Sử dụng đóng - mở ON - OFF hoặc % tuyến tính.

Loại: 2032

Lực đóng - mở 0.8 kN

Vật liệu thân: Nhôm, nắp nhựa

Cấp bảo vệ IP65.

Nguồn cấp: 24 VAC/ VDC, 220V

Nhiệt độ môi trường -10 °C - +60 °C

Tính hiệu điều khiển (0)2-10V / (0)4-20mA

 

 

 

 

 

 

 

 

Kích thước:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ứng dụng: