ĐẦU ĐIỀU KHIỂN 2030

Đầu điều khiển điện 2030 sử dụng điều khiển van đóng - mở tịnh tuyến. Sử dụng đóng - mở ON - OFF hoặc % tuyến tính.

Loại: 2030

Lực đóng - mở 2,0 kN / 5,0 kN

Vật liệu thân: nhôm.

Cấp bảo vệ IP67.

Nguồn cấp: 24 VAC/ VDC, 220V

Nhiệt độ môi trường 20-60ºC.

Tính hiệu điều khiển (0)2-10V / (0)4-20mA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kích thước

 

 

 

Ứng dụng