BỒN THU HỒI HƠI FLASH

Bồn thu hồi hơi flash sử dụng để tách nước ngưng và hơi flash, ứng dụng để thu hồi hơi flash. Bồn được lắp sau bẫy hơi. Hơi flash có thể sử dụng hơi cho các ứng dụng gia nhiệt hơi ở áp suất thấp.
Loại: FTL
Vật liệu: Thép
Áp suất thiết kế PN16
Kết nối: Bích
Kích thước: DN150, DN200, DN250, DN300