THERMODYNAMIC STEAM TRAP - HOW IT WORKS

THERMODYNAMIC STEAM TRAP - HOW IT WORKS

 • Thứ sáu, Ngày 02/10/2020
 • http://demo.tlplus-engineering.com/datafiles/4673/upload/images/image-20191110134136-1.png

  Thermodynamic Steam Trap

  Thermodynamic traps have only one moving part, the valve disc, which allows condensate to be discharged when present and closes tightly upon the arrival of steam. These traps have an inherently rugged design and are commonly used as drip traps on steam mains and supply lines. Their solid construction and single moving part make them resistant to waterhammer and are freeze-proof when installed vertically. Thermodynamic traps will only discharge small amounts of air and therefore are typically not used in process applications

  https://www.watsonmcdaniel.com/Images/SteamTraps/tab/td/td-HowItWorks2.png

  Valve Disc Open

  When condensate is present, trap remains in the open position allowing condensate to discharge. Steam pressure pushes the condensate thru the trap.

  https://www.watsonmcdaniel.com/Images/SteamTraps/tab/td/td-HowItWorks3.png

  Valve Disc Starting to Close

  When steam enters the trap, it creates an internal pressure above the disc that instantly forces the disc and seat to close tightly, preventing steam from escaping.

  https://www.watsonmcdaniel.com/Images/SteamTraps/tab/td/td-HowItWorks4.png

   Valve Disc Closed

  Steam pressure above the disc holds the disc closed, trapping steam in the system. Trap will remain closed until the steam above the disc condenses, due to heat loss through the cap.

  Bài viết liên quan

  • INVERTED BUCKET TRAPS - HOW IT WORKS

   The inverted bucket within the trap will rest on the bottom of the trap body keeping the valve open and allowing condensate to be discharged (Figure A). In the top of the bucket there is a small bleed hole which allows air to escape from inside the bucket and exit through the outlet port (Figure B). When steam arrives through the inlet of the trap, it fills the inverted bucket which makes it buoyant and rise to the top of the trap, closing the valve (Figure C). As steam condenses and/or is bled through the small bleed hole in the top of the bucket, the bucket loses buoyancy which causes it to sink to the bottom of the trap. The valve then opens allowing condensate to be discharged from the system (Figure A). The bucket trap must maintain a certain amount of water (prime) in order to operate. If the trap loses its prime, the bucket will not be able to float when steam enters; keeping the valve in the open position which allows steam to escape (Figure D). Due to the balance of forces required between the incoming pressure and internal trap components, several orifice sizes are required to accommodate various differential pressure ranges. For this reason care must be used to select a trap model with an equal or higher PMO rating than the steam pressure. Discharging Condensate With condensate completely filling the trap, the bucket is in the down position with the valve open, allowing condensate to be discharged Discharging Air Small amounts of air will pass thru the bleed hole on top of the bucket and be discharged. (Note: Large amounts of air will lift the bucket and close off the trap, temporarily air locking the system.) Closed (Trapping Steam) When steam enters the trap, the inverted bucket fills with steam and floats to the surface, closing off the valve, preventing steam from escaping. Potential Failure Mode (Loss of Prime) Potential Failure Mode: Bucket traps must maintain a water prime to function properly. If the prime is lost, the bucket will remain in the down position with the valve open, and live steam will be discharged from the system.  

  • QUAN HỆ GIỮA ÁP SUẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG HƠI BẢO HÒA

   Quan Hệ Giữa Áp Suất Và Năng Lượng Trong Hơi Bảo Hòa  

  • VAN LÀ GÌ ?

   Van là gì ? Van là thiết bị dùng để đóng - mở và điều tiết lưu lượng các lưu chất như: nước, khí, hơi nóng,... nằm trong đường ống. Tùy theo đặt tính lưu chất, nhiệt độ - áp suất mà ta có thể chọn loại van và vật liệu phù hợp.

  • KÍCH THƯỚC CHO TRẠM XÃ BẨY HƠI TRÊN ĐƯỜNG ỐNG HƠI CHÍNH

   Kích thước cho trạm xã bẩy hơi trên đường ống hơi chính  

  • LẮP ĐẶT TRẠM VAN ĐIỀU ÁP (PRV)

   Lắp đặt trạm van điều áp Tối ưu hóa hoạt động và tăng tuổi thọ, giảm tối thiểu kích thước đường ống, đoạn thẳng của đường ống trước và sau van điều áp (PRV). Kích thước đường ống đầu vô có thể lớn hơn 1 - 2 lần và kích thước đường ống đầu ra có thể lớn hơn 2 - 3 lần kích thước của van điều áp. Mục đích của tăng kích thước đường ống sau van điều áp (PRV) là tạo sự ổn định lưu lượng, vận tốc của hơi ở đầu vô và ra của van điều áp. Đoạn thẳng của đường ống trước và sau van điều áp đảm bảo sự ổn định của dòng chảy, tạo áp suất đầu ra ổn định. Đầu giảm Eccentric hạn chế nước ngưng đọng trước van điều áp, khi hơi đi với vận tốc cao vào van tránh cuốn bước đi vào thân van, gây thủy kích. Sử dụng lọc + van blowdown trước van điều áp để loại bỏ các ba zớ và hạt li ti đi vào van điều áp gây hư hỏng van Lắp trạm bẩy hơi trước van điều áp để xã nước trong đường ống bảo vệ van. Lắp trạm tách ẩm trước van điều áp để tách các hạt nước li ti nằm trong hơi, để bảo vệ van điều áp, tăng hiệu quả và tuổi thọ hoạt động của van điều áp.   Trạm van điều áp dùng pilot dạng điều khiển khí nén Lắp 2 trạm van điều áp nối tiếp để đạt áp suất đầu ra như yêu cầu.

  • SỬA CHỮA, PHỤC HỒI BẨY HƠI

   Sửa chửa và thay thế phụ tùng, kiểm tra, phụ hồi chức năng hoạt động cho các loại bẩy hơi phao, bẩy hơi nhiệt động, bẩy hơi nhiệt tỉnh, bẩy hơi gầu,....

  • HƠI FLASH va THU HỒI HƠI FLASH

   Hơi flash được hình thành khi nước ngưng của hơi bảo hòa ở áp suất cao xã qua bẩy hơi nước ngưng qua áp suất thấp hơn, lúc này nhiệt độ sôi của nước ngưng thấp xuống và nước ngưng sẽ hóa hơi, hơi được sinh ra gọi là hoi flash.  Ví dụ hơi bão hòa ở 8 barg có nhiệt độ 175.5°C thì nước ngưng cũng có nhiệt độ 175.5°C. khi nước ngưng thoát qua khỏi bẩy hơi, có áp suất thấp ví dụ 0 barg thì nhiệt độ sôi của nước là 100°C, vì vậy nước ngưng ở 175.5°C sẽ sôi và sinh ra một lượng hơi gọi là hơi flash. Năng lượng của một kg nước ngưng ở áp suất 8 barg là 743 Kj sau khi qua bẩy hơi năng lượng vẫn là 743 Kj. Năng lượng nằm trong nước ở 0 barg 100°C là 419 Kj. Cho nên năng lượng còn lại nằm trong hơi flash là 743 - 419 = 324 KJ. Công thức tính lượng hơi flash sinh ra = (hf ở p1 - hf ở p2)/ hfg ở P2 = (743 - 419)/2257 = 0.143 kg hơi / kg nước (hay 14.3%). Chúng ta có thể thu hồi hơi flash này để sử dụng cho mục đích gia nhiệt khác.

  • THERMOSTATIC TRAP - HOW IT WORKS

   The bellows type thermostatic  traps contains a fluid-filled thermal element (bellows). The operation of the bellows follows the steam saturation curve, always discharging condensate a few degrees cooler than the steam temperature. As long as steam is present, the valve will remain closed. Only when subcooled condensate or air is present will the valve open. Sub-Cool: The sub-cooling of condensate prior to discharge can have certain beneficial effects. In the majority of tracing applications, the sub-cooling of condensate is highly desirable because of the additional energy that is extracted from the Hot condensate. If the trap did not sub-cool condensate, this energy would be wasted. In Batch style process applications such as jacketed kettles, plating tanks and heating of outdoor storage tanks, the sub-cooling of condensate is generally not a factor to consider since the amount of condensate back-up requires less than 1% of the heat transfer surface area and is therefore considered negligible. Air When air, which is cooler than steam, is present, the bellows is retracted and the seat is open, allowing large quantities of air to be discharged. Condensate When condensate, which is cooler than steam, is present, the bellows retracts and the seat opens, allowing condensate to be discharged Steam When steam reaches the trap, the bellows expands, closing off the seat and preventing the steam from escaping.